Schoolgids en formulieren

U kunt hier belangrijke formulieren en informatie downloaden.

Basisonderwijs

In de schoolgids 2020-2021 leest u over de visie en het beleid van onze school.
Alle data van activiteiten van dit jaar vindt u in het activiteitenoverzicht.

Schoolgids 2021-2022

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2021

Protocol schorsen en verwijderen OPOZ

Pestprotocol.pdf


Snel naar