Ouderraad

Wij hebben een actieve ouderraad (OR) die het team bij binnen- en buitenschoolse activiteiten ondersteunt. De OR-leden verzorgen allerlei hand-en-spandiensten en organiseren/betalen mee aan festiviteiten. Denk aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de disco, het paasfeest en de schoolreis. Ook bij diverse sportieve activiteiten – zoals sporttoernooien, de sponsorloop en de Avond4daagse – steekt de OR de handen uit de mouwen.

Werkgroepen

Voor deze uiteenlopende werkzaamheden worden aan het begin van het schooljaar werkgroepen samengesteld van twee of meer teamleden en evenzoveel OR-leden. In gezamenlijk overleg wordt bepaald hoe een festiviteit er dat schooljaar uit gaat zien. De OR heeft hiervoor in de jaarvergadering bij de start van het schooljaar een begroting gemaakt, waarbij de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdragen worden verdeeld over de verschillende activiteiten.

Ouderbijdrage

Om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren, zult u begrijpen dat het belangrijk is dat de vrijwillige ouderbijdrage elk jaar door alle ouders wordt betaald. Voor het eerste kind vragen wij € 30,- en voor elk volgend kind € 25,-. Wij verzoeken u het betreffende bedrag vóór 1 november over te maken op rekening:
NL02 INGB 0004 3288 03 t.n.v. obs De Saffier o.v.v. de naam van uw kind(eren).

Contact

Natuurlijk is de OR er ook om goed overleg tussen ouders, teamleden en de medezeggenschapsraad te bevorderen. Wij staan altijd open voor opmerkingen, suggesties en vragen van ouders. Heeft u vragen aan de OR? Stuur een e-mail naar: saffier@opoz.nl.

Snel naar