Groep 5

Groep 5 is voor de kinderen best een spannend jaar; ze horen nu officieel bij de bovenbouw. Dit houdt in dat de kinderen niet alleen tijdens de middagpauze met de andere bovenbouwleerlingen buiten spelen, maar dat er ook binnen de klas flink wat verandert.

De verandering naar de bovenbouw
De toetsen worden nu gewaardeerd met een cijfer (zoals een 7,3) in plaats van een letterbeoordeling (zoals ruim voldoende). Daarnaast staan er allemaal nieuwe vakken op het bord: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en studievaardigheden en krijgen ze voor een aantal van deze vakken ook leerhuiswerk mee. Zowel de eerste 8 weken als de laatste 12 weken brengt groep 5 wekelijks een bezoek aan de schooltuinen, waar ze in het begin vooral theoretische lessen krijgen, maar aan het einde zelfs een eigen tuintje! Ook de Sinterklaasviering gaat dit jaar anders. Waar er in de groep 1 t/m 4 voor de Sint werd opgetreden en de kinderen een cadeautje kregen, maken ze vanaf groep 5 surprises voor elkaar. Tot slot doen de kinderen dit jaar voor het eerst allemaal een boekbespreking, maken ze een werkstuk en houden ze een spreekbeurt.

De vakken in groep 5
Waar er in groep 4 voornamelijk tot de 100 gerekend wordt, wordt er in groep 5 veel aandacht besteed aan het rekenen boven de 100. Ook het vermenigvuldigen met getallen hoger dan 10, delen met rest en rekenen met lengtematen, gewicht, tijd en geld worden aangeboden in groep 5. Voor spelling is groep 5 een overgangsjaar naar het beheersen van woorden die niet geschreven worden zoals ze klinken. Denk hierbij aan woorden als jager, vrolijk, wereld en smakelijk. Met de lessen Engels wordt vooral gewerkt aan de woordenschat uitbreiding, maar leren de kinderen ook korte gesprekjes voeren.


Snel naar