Speeltaalhuis

Het speeltaalhuis werkt met vroeg- en voorschoolse educatie. De kinderen krijgen volgens de Piramide-methode aan de hand van thema’s een combinatie van spelen, werken en leren aangeboden.

Het doel is de ontwikkeling van onze kinderen zodanig te stimuleren dat ze met succes de basisschool kunnen doorlopen. Op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend zijn peuters van harte welkom in het speeltaalhuis om samen te spelen en te leren.

Snel naar