Groep 8

Het laatste jaar van de basisschool
Groep 8 staat bekend om kamp en musical. Voordat deze gave activiteiten plaatsvinden, werken de kinderen nog hard aan hun definitief schooladvies. In groep 8 komen alle leerdoelen van groep 1 t/m 8 samen. Met rekenen leren we hoe we verhaaltjessommen moeten maken en hoe we sommen met verhoudingen, procenten, breuken moeten oplossen. Met spelling leren wij bijvoorbeeld woorden met een trema zoals knieën of woorden met een koppelteken zoals zee-egel. Maar ook het omgaan met je werkwoordspelling m.b.v. ’t kofschip x.

Hoe werken de kinderen in groep 8?
Iedere dag wordt er een kwartier gelezen in de klas. Met begrijpend lezen gebruiken wij Nieuwsbegrip. Met actuele onderwerpen leren de kinderen de belangrijkste woorden uit een tekst te halen en verbanden te leggen tussen de zinnen. De taken in de klas verwerken de kinderen tijdens het zelfstandig werken. Samenwerken speelt bij de verwerking van de leerstof een belangrijke rol. De kinderen krijgen leerwerk mee naar huis voor de zaakvakken en voor Engels. Daarnaast krijgen de kinderen ook huiswerk. De kinderen leren hoe ze leervakken en het maken van huiswerk goed moeten plannen. Het omgaan met de agenda speelt hierbij ook een rol. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor deze planning. De leerkracht geeft de kinderen tips bij het maken hiervan.

Voorbereiden op het voortgezet onderwijs
Verder presenteren de kinderen een boekbespreking en een spreekbeurt middels een PowerPoint presentatie. Ook maken ze dit jaar een werkstuk over een niet-Europees land of over de geschiedenis van een onderwerp. Daarnaast krijgen de kinderen gastlessen van bureau HALT en van de NS, waarbij de kinderen voorlichting krijgen over het overtreden van regels en de veiligheid en zichzelf en anderen.

Snel naar