Groep 4

Groep 4 is een leerzaam jaar. In groep 4 gaat het werktempo iets omhoog en komen er meer vakken bij.

Taal actief
In groep 4 starten de kinderen met de taalmethode: Taal actief. Vanaf dit jaar starten de kinderen al met het leren van woordsoorten. Zo leren ze wat een lidwoord, werkwoord, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord is. Bij spelling leren de kinderen dat bij er een heleboel spellingregels zijn bij het schrijven van woorden. Veel belangrijke spellingcategorieën worden dit jaar al aangeboden.

Lezen in groep 4
De leesmethode veranderd van veilig lezen naar de methode Estafette. We oefenen het tempo lezen, wat een belangrijk onderdeel is in groep 4. Als het technisch lezen voldoende is, gaan we oefenen met het begrijpend lezen van teksten.

Rekenen in groep 4
We maken gebruik van de nieuwste versie van de methode Wereld in getallen. Rekenen wordt uitgebreid met rekenen t/m 100. Daarbij leren de kinderen in groep 4 de tafels 1 t/m 12. Als de kinderen deze tafels uit hun hoofd en door elkaar kennen, krijgen ze een mooi tafeldiploma!

Naast de zaakvakken, krijgen de kinderen in groep 4 ook de vakken wereldoriëntatie, verkeer, Sociale vaardigheden (SOVA) en Engels.

Snel naar