Onderwijs op maat

Op De Saffier geven we kwalitatief goed onderwijs op maat. Het onderwijs stemmen wij zo veel mogelijk af op de individuele mogelijkheden van de kinderen. Dat betekent dat we erkennen dat er verschillen zijn tussen kinderen en daar rekening mee houden.

Onderwijs op maat

Kinderen willen graag op hun eigen niveau leren. Daarom werken we met een drieledig instructiemodel: uitleg op drie verschillende niveaus. Het doel van de les staat op het bord en de leerkracht geeft uitleg. Daarna gaat een groep kinderen zelfstandig aan de slag. De andere kinderen krijgen nog een korte uitleg van de leerkracht. De kinderen die dat aankunnen, gaan daarna aan het werk. Kinderen die meer uitleg nodig hebben, krijgen in een kleine groep verlengde instructie, om vervolgens ook zelfstandig verder te werken. Kan een kind juist meer aan, dan krijgt het extra uitdaging in de vorm van verdieping en verbreding.

Snel naar