Ouderbetrokkenheid

De ouderbetrokkenheid is erg groot op onze school. Bij diverse activiteiten kunnen we op hulp van ouders rekenen. En uiteraard betrekken wij u als ouder bij de ontwikkeling van uw kind. Persoonlijk contact staat bij ons hoog in het vaandel.

Startgesprek

Aan het begin van het jaar werken we met startgesprekken. Dat is een omgekeerd oudergesprek: u mag de leerkracht iets vertellen over uw kind. De kinderen hebben van tevoren een formulier ingevuld en daarop aangegeven wat ze dat schooljaar willen leren. In het gesprek mag u aangeven wat u van de school en de leerkracht verwacht dat jaar. Gedurende het schooljaar vinden er verschillende contactmomenten plaats en houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw zoon of dochter.

Snel naar