Een veilige omgeving

Het is voor kinderen heel belangrijk dat zij zich veilig en geborgen voelen op school. Dat gevoel willen wij hun graag geven. Kinderen leren op De Saffier omgaan met hun eigen mogelijkheden en grenzen. Daarnaast leren wij kinderen op een respectvolle wijze om te gaan met andere levensovertuigingen, opvattingen en culturen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

In onze lessen is er veel aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden. Door de aandacht voor sociale vaardigheden willen we voorkomen dat er gepest wordt. Als er toch wordt gepest, gaat de leerkracht direct met leerlingen in gesprek. En indien nodig volgt een gesprek met de ouders.

Taakspel

In de bovenbouw wordt gewerkt met ‘Taakspel’, een methode om gewenst gedrag te stimuleren. In de klas worden klassenregels afgesproken die tijdens Taakspel gelden. De kinderen werken in teams en krijgen punten. Wanneer ze voldoende punten overhouden, komen ze in aanmerking voor de – vooraf besproken – beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden.

Toezicht

Als kinderen buiten school problemen met elkaar hebben, worden deze in de klas besproken, zodat kinderen zich altijd veilig voelen op school. Voor schooltijd en bij het naar huis gaan hebben wij toezicht op het plein. 

Snel naar