Groep 6

In groep zes wordt naast de basisvakken: rekenen, taal en spelling ook aandacht besteed aan de zaakvakken, expressie en Sociale vaardigheden. Bij Naut, Meander en Brandaan staat er iedere keer een ander thema centraal zoals onder andere het menselijk lichaam, de randstad en de Industriële revolutie.

Wat leren de kinderen in groep 6
Naast herhaling van bepaalde onderwerpen zoals tafels, provincies enz. komen er dit jaar ook nieuwe onderwerpen aan bod; zoals breuken, procenten en het metriek stelsel. Bij taal wordt meer aandacht besteed aan de manieren waarop je de persoonsvorm en onderwerp kan vinden maar ook wordt er veel geoefend met woordsoorten (zelfstandig naamwoord, lidwoorden, voorzetsels, bijvoeglijk naamwoorden etc.). De laatste twee thema's gaan we ook aan de slag met de werkwoordspelling. Bij spelling zullen we voortborduren op hetgeen ze voorgaande jaren hebben geleerd, woorden worden langer en er zullen dus ook meerdere categorieën in verwerkt zitten.

Snel naar