Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) bespreken personeelsleden en ouders samen het beleid van de school. Ouders en personeelsleden hebben binnen een wettelijk kader een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van De Saffier. Met een aantal bevoegdheden is het mogelijk invloed te hebben op financiële, organisatorische en onderwijskundige zaken die de school aangaan.

Meedenken en adviseren

De primaire taak van de school is om de kinderen op een speelse manier een hoeveelheid kennis en vaardigheden bij te brengen. Daarnaast moeten de kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig en geborgen voelen. Dat klinkt mooi, maar hoe doet de school dat dan? Hier is beleid voor nodig en daar kan de MR zijn bijdrage aan leveren. De MR kan meedenken en advies geven over zaken als kwaliteit van het onderwijs, schooltijden, pr, overblijf, ouderbetrokkenheid, normen en waarden, schoolactiviteiten, informatievoorziening, etc.

Contact

De MR is altijd heel benieuwd wat er leeft onder de ouders. Wat vindt u belangrijk op school en voor uw kind? Wat gaat goed, of wat kan beter? Schroom niet en laat het ons weten. Stuur uw reactie en/of vragen naar mr.saffier@opoz.nl

Snel naar