Overlegorganen

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) bespreken personeelsleden en ouders samen het beleid van de school. Ouders en personeelsleden hebben binnen een wettelijk kader een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van De Saffier. Met een aantal bevoegdheden is het mogelijk invloed te hebben op financiële, organisatorische en onderwijskundige zaken die de school aangaan.
Lees meer

Ouderraad

De Saffier heeft een actieve ouderraad (OR) die het team bij binnen- en buitenschoolse activiteiten ondersteunt. De OR-leden verzorgen allerlei hand-en-spandiensten en organiseren/betalen mee aan festiviteiten. Denk aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de disco, het paasfeest en de schoolreis. Ook bij diverse sportieve activiteiten – zoals sporttoernooien, de sponsorloop en de Avond4daagse – steekt de OR de handen uit de mouwen.
Lees meer

De leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken, ze zijn het klankbord van hun klas. Op deze manier weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat deze leerlingen de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.
Lees meer

Snel naar