Groep 7

Groep 7 is een belangrijk jaar op de basisschool.

Wat leren de kinderen in groep 7
De kinderen leren dit jaar veel nieuwe dingen zoals: rekenen met breuken, procenten en kommagetallen. Het uitrekenen van de oppervlakte en inhoud, het herleiden van lengtematen en cijferend vermenigvuldigen met grote getallen. Bij taal gaan de kinderen dieper in op de opbouw van de zinnen (persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bezittelijk en aanwijzend voornaamwoord). Verder gaan de kinderen aan de slag met werkwoordspelling en alle daarbij behorende regels, denk hierbij aan ’t kofschip x!

Fietsexamen
In dit leerjaar krijgen de kinderen hun fietsexamen. Dit bestaat uit een theorieonderdeel waarvoor veel wordt geoefend in de klas en ook een echt examen van wordt afgenomen en een praktijk onderdeel waarbij de leerlingen een bepaalde route moeten volgen en alle regels die zij hebben geleerd over het verkeer moeten toepassen. Als beide voldoende worden afgesloten is de leerling geslaagd voor zijn fietsexamen.

Voorlopig advies
Aan het einde van groep 7 staat altijd iets belangrijks gepland, namelijk het voorlopig advies. Dit advies is gebaseerd op alles wat de leerling tot dan toe heeft gedaan en behaald. Ook de werk, luister en huiswerkhouding is hier een belangrijk onderdeel van.

Snel naar