Breed lesaanbod

Een van onze speerpunten is het leesonderwijs. In alle vakken is lezen belangrijk. Rekenen is bijvoorbeeld ook lezen: om een som te kunnen maken, moet een kind vaak eerst een verhaaltje lezen. Iedere dag lezen de kinderen een kwartier stil voor zichzelf of leest de leerkracht voor. De kinderen maken een verslag van het boek dat zij gelezen hebben en met de methode ‘Nieuwsbegrip XL’ raken ze vertrouwd met begrijpend lezen.

Engels vanaf groep 1

In alle groepen krijgen onze kinderen op een aansprekende manier Engelse les. Tijdens de lessen praten leerlingen en leerkracht in het Engels, zodat de kinderen vertrouwd raken met de taal.
In groep 1 t/m 3 werken we met de digitale lesmethode ‘iPockets’. Door middel van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en videomateriaal ontdekt uw kind op een interactieve en speelse manier de Engelse taal.
Vanaf groep 4 wordt in de lesmethode ‘Our Discovery Island’ gewerkt met een native speaker. Met behulp van leuke stripfiguren die op verschillende eilanden avonturen beleven, worden de kinderen gemotiveerd en gestimuleerd om de Engelse taal te leren.

Techniek en programmeren

Wij werken met digitale leermiddelen zoals digiborden en laptops in de klas. Techniek neemt een belangrijke plaats in ons onderwijs in. Zo staan er op school de Techniek Torens. Dit zijn torens met verschillende materialen op het gebied van wetenschap en techniek. Kinderen leren hiermee onderzoekend en ontwerpend leren en gaan driedimensionaal aan de slag.

Vanaf groep 1 bieden wij programmeren aan, bijvoorbeeld met behulp van Bee-Bots (een kleine robot) en LEGO Mindstorms.

Natuureducatie

Natuur- en milieueducatie Zoetermeer (NME) organiseert veel activiteiten waaraan wij deelnemen. Het doel van NME is dat kinderen leren zorgen voor hun omgeving. Natuurbeleving en ervaringen opdoen staan daarbij voorop. Vrijwilligers van natuur- en milieuorganisaties verzorgen gastlessen over bijvoorbeeld vogels, egels, paddenstoelen en energie(besparing). Deze lessen vinden plaats in een park, in de omgeving van de school of in de klas. Op een boerderij is er een doe-het-zelf les over jonge dieren voor kleuters en over bodemdieren voor groep 3 en 4. Er zijn schooltuinlessen voor groep 5 in de wijktuinen.

Snel naar